PONIEDZIAŁEK – 15 grudnia  2008 r.           

6.30 –  1. Za + Andrzeja Haduch w 11 rocznicę śmierci

           2. Za + Damiana

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 15/30

9.00 –  Za + Julię, Karola i Zdzisława

 18.00 1. Za  + Jadwigę Rogowską – greg. 15/30

             2. Prośba przez wstawiennictwo M.B. Pocieszenia o zdrowie i opiekę

                  dla Agnieszki w 18 rocznicę urodzin             

 WTOREK – 16 grudnia 2008 r.          

6.30 – Za + Marię, Stefana i Edwarda Sójka

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 16/30

   9.00 –  O miłosierdzie Boże dla + Henryka i Lesława

 18.00 – 1. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 16/30

             2.  Za + Władysława Fedak w 44 rocznicę śmierci, + Annę w 23 rocznicę

                  śmierci, + Władysława Burnat w 28 rocznicę śmierci oraz + Marię

                  i Franciszka Burnat

             3.  Za + Michała i Jerzego Goniak, Janinę, Adolfa i Mieczysława

                  Pacławskich

ŚRODA – 17 grudnia 2008 r.          

6.30 –  Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo

            Boże dla modlących się i wspierających kapliczkę przy ulicy Armii

            Krajowej

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 17/30

   9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00 – 1. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 17/30

             2. Za + zmarłe siostry z I Róży Niewiast

             3. Intencja dziękczynna za nawiedzenie M. B. Pocieszenia w Jej Obrazie

                 z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Dorotniak            

CZWARTEK – 18 grudnia 2008 r        

6.30 –  Za + Ludwika i Anielę

8.00 –  Za +  Kazimierza Bar – greg. 18/30

9.00 –  Za + z rodziny Boguszów: Franciszka i Franciszkę, Henryka, Krystynę

            Mieczysława

 18.00 –  1 Za + Jadwigę Rogowską – greg. 18/30

           2. Za + Zdzisława Wilk

              3. Za + Józefa Tołcz                                      

PIĄTEK – 19 2008 r.          

6.30 –  Za + Małgorzatę, Eugenię i Jana

8.00 –  Za +  Kazimierza Bar – greg. 19/30

9.00 –  Za + Marię i Antoniego Białowąs

 18.00   1. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 19/30

              2. Za + Zdzisława w rocznicę śmierci

              3. Za + z rodziny Sziszków i Musiołów

SOBOTA – 20 grudnia 2008 r.           

6.30 –  Za +  Adama i Marię

8.00 –  Za +  Kazimierza Bar – greg. 20/30

9.00 – Za + z rodziny Kaczmarskich: Józefa, Katarzynę, Marię, Stanisława

            i Olgę

  18:00 –  1. Mirosława Chrześcijan

             2. . Za + Jadwigę Rogowską – greg. 20/30

             3. Za + rodziców: Janinę i Józefa                         

NIEDZIELA – 21 grudnia 2008 r.        

6.45 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 21/30

8.00 – Intencja dziękczynna w 3 rocznicę urodzin Huberta z prośbą o dalsze

           błogosławieństwo Boże dla niego i opiekę M.B. Pocieszenia

   9.15 –  Za + Jadwigę Rogowską – greg. 21/30

 10.30 –  Za + Annę Pelczarską w 30 rocznicę śmierci, Michała, Andrzeja,

              Mariana i Jana

12.00 –  Za + Anielę i Bronisława Müller

15.00 –  Za + Paulinę Bargieł w 5 rocznicę śmierci

19.00 –  Za + Michalinę i Tadeusza Bator