PONIEDZIAŁEK –15 września 2008 r.

6.30 – Za + Danutę Krokis – greg. 15/30

8.00 – Za + Stanisława Ziobro – greg. 15/30

9.00 – Za + Katarzynę Szokiera – greg. 15/30

 18.30   1. Za + Kazimierza Drwięga – greg. 15/30

              2. Za + Jana Skrzypskiego

              3. Za + Bronisława Domaradzkiego

WTOREK – 16 września 2008 r.         

6.30 –  Za  + Danutę Krokis – greg. 16/30

8.00 –  Za  + Kazimierza Drwięga – greg 16/30

9.00 –  Za  + Stanisława Ziobro – greg. 16/30

  18.30 – 1. Za +  Katarzynę Szokiera – greg. 16/30

              2. Za ++ Kazimierę i Karola Biega, Danutę i Stanisława Biega,             

         &nbs
p;             
Kazimierę i Józefa Nosek, Adelę i Romana Bodziak w 1 roczn.

                        śmierci.

              3. Za  + Jana Skrzypskiego

              4. Za + Tadeusza Hałasik w 1. rocznicę śmierci.

ŚRODA – 17 września 2008 r.        

6.30 –  Za + Stanisława Ziobro – greg. 17/30

8.00 –  Za + Danutę Krokis – greg. 17/30

   9.00 –  1. W intencji czcicieli MB Pocieszenia

           2. Za  + Olgę Kot w 5 roczn. śmierci.

18.00 – 1. Za  +  Kazimierza Drwięga – greg. 17/30

               2. Za  +  Stanisława Kijowskiego

               3. Za  +  Katarzynę Szokiera – greg. 17/30   

CZWARTEK – 18 września 2008 r.         

 6.30 –   1. Za  + Stanisława Ziobro – greg. 18/30

             2. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla o. Stanisława     

                 Glisty w Dniu Imienin

 8.00 – Z + Katarzynę Szokiera – greg. 18/30

    9.00 – Za  + Kazimierza Drwięga – greg. 18/30

             Za  ++ Sydonię i Karola

 18.30   1. Za  + Danutę Krokis – greg. 8/30

           2. Za  + Franciszka Koza w 17 rocz. śmierci           

PIĄTEK – 19 września 2008 r.           

6.30 –  Za + Danutę Krokis – greg. 19/30

8.00 –  1. Za + Kazimierza Drwięga – greg. 19/30

           2. Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę    

           dla Marii i dzieci

  9.00 –  Za + Katarzynę Szokiera – greg. 19/30

18.30 –  1. Za + Stanisława Ziobro – greg. 19/30

             2. Za  + Stanisława Hajduk w 24 roczn. śmierci

             3. Za + Ryszarda

SOBOTA – 20 września 2008 r.           

6.30 –  Za + Danutę Krokis – greg. 20/30

8.00 –  Za + Stanisława Ziobro – greg. 20/30

9.00 –  Za + Kazimierza Drwięga – greg. 20/30

 18.30   1. Za + Katarzynę Szokiera – greg. 20/30

             2. Za + Zbigniewa Bartkowskiego w 8 rocz. śmierci

             3. W intencji Panu Bogu wiadomej

             4. Za + Stefanię i Mariana 

NIEDZIELA – 21 września 2008 r.           

6.45 – Za + Stanisława Ziobro – greg. 21/30

8.00 – Za + Katarzynę Szokiera – greg. 21/30

9.15 – O szczęśliwy pobyt za granicą dla Julii

10.30 –  Za + Danutę Krokis – greg. 21/30

12.00 –  Za Parafian

15.00 –  Za + Kazimierza Drwięga – greg. 21/30

19.00 –  Za + Jacka Danżalskiego