PONIEDZIAŁEK – 20 października  2008 r.         

6.30 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 20/30

8.00 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 20/30

9.00 –  Za + Antoniego, Kazimierę i Stanisława           

18.30 1. Za  + Mirosława Chrześcijan 

            2. Za  + Kazimierza Dąbrowskiego

            3. Za + Mariana Grzeszyka w 11 rocznicę śmierci

                         

WTOREK 21 października 2008 r.       

6.30 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 21/30

8.00 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 21/30

   9.00 –  Za + Rozalię Fedak w 50 rocznicę śmierci

18.30 – 1. Za + Intencja dziękczynna za nawiedzenie przez Maryję w Jej Obrazie 

               z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców                &n
bsp;             

               klatki II przy ul. Krasińskiego 21. 

            2.  Za + dusze w czyśćcu cierpiące                     

            3.  W intencji Koła Gospodyń Wiejskich z Lelina

 

ŚRODA – 22 października 2008 r.      

6.30 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 22/30

8.00 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 22/30           

   9.00 – W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00 – 1. Intencja dziękczynna za przeżyte 25 lat w małżeństwie z prośbą

                o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę M.B. Pocieszenia

                dla Elżbiety i Janusza w rocznicę ich ślubu.

             2. Za + Jana Kondera

                                        

CZWARTEK – 23  października 2008 r.         

6.30 –  Za +  Elżbietę

8.00 –  Za +  Marię i Jana Hrywniak – greg. 23/30

9.00 –  1. Za + Marię i Mariana    

           2. Za + Tadeusza Masłowskiego

  18.30 1. Za + Anielę Błaszczak – greg. 23/30

           2.  Za + Mieczysławę w 18 rocznicę śmierci

                                            

PIĄTEK – 24  października 2008 r.    

6.30 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 24/30

8.00 –  1. Za + Anielę Błaszczak – greg. 24/30

           2. O  błogosławieństwo Boże, powrót do zdrowia i opiekę

           Matki Bożej Pocieszenia dla Marysi

9.00 – 1.Za + Marcina Markowskiego             

18.30  Za + Kazimierza Dąbrowskiego

                        

SOBOTA – 25 października 2008 r.          

6.30 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 25/30

8.00 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 25/30

9.00 –  O miłosierdzie Boże dla + Anny Kucharz w 4 rocznicę śmierci

            i Jana Kucharz w 48 rocznicę śmierci.

12.00    Jubileuszowa Msza św. siostry Józefitki

18.30   O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej

              Pocieszenia dla Niewiast z 8 Róży i ich rodzin

                         

NIEDZIELA – 26 października 2008 r.           

6.45 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 26/30

8.00 –  Za + Krystynę Wójcicką zd. Maciejewicz w 4 rocznicę śmierci

   9.15 –  Intencja dziękczynna za dar Anny z prośbą o błogosławieństwo Boże

              dla niej

10.30 –  Za + Jadwigę i Mariana

12.00 –  Za Parafian

15.00 –  Intencja FZŚ

19.00 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 26/30