PONIEDZIAŁEK – 29 grudnia  2008 r.      

6.30 –  Za + Zdzisława Rogos w 5 rocznicę śmierci

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 29/30

9.00 –  Za + rodziców: Bronisławę i Piotra Adamiak

 18.30 –  1. Za + Bronisława, Jadwigę, Władysława, Stanisława i Jana Daszyk

              2. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 29/30

 Extra  Za Parafian  

              

 WTOREK – 30 grudnia 2008 r.

6.30 –  Za + rodziców: Anielę i Ludwika

8.00 –  Za + Kazimierza Bar – greg. 30/30

   9.00 –  Za + Halinę Bednarczyk

 18.30  1. Za + Jadwigę Rogowską – greg. 30/30

              2. Intencja dziękczynna w 7 rocznicę urodzin Magdaleny z prośbą

              o dalsze błogosławieństwo dla niej i opiekę M.B. Pocieszenia

 

ŚRODA – 31 grudnia 2008 r.         

6.30    Za + Helenę, Władysława, Józefa, Eugeniusza i Wiesławę

8.00   1. O błogosławieństwo Boże na każdy dzień dla Piotra

            2. O zdrowie dla mamy oraz o wzajemną zgodę sióstr i matki

  9.00    W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 17.00 –  1. Za + Adama w 4 rocznicę śmierci

             2. Za + Janusza Skubińskiego – intencja od pracowników basenu

 

CZWARTEK – 1 stycznia 2009 r.   Uroczystość Bożej RodzicielkiDzień Pokoju

  6.45  Za + Janinę i Władysława – greg. 1/30

  8.00 –  Za Parafian

 9.15   Za + Mieczysławę, Stanisławę i Kazimierza

10.30 –  O miłosierdzie Boże dla + Mikołaja w 2 rocznicę śmierci

12.00 –  Za + Halinę Lewicką z 12 Róży Niewiast

15.00 –  Za + Józefa Froń w 14 rocznicę śmierci

19.00   Za + Rozalię  – greg. 1/30         

 

PIĄTEK – 2 stycznia  2008 r.      

6.30 –  Za + dusze w czyśćcu cierpiące

8.00 –  Za + Marię i Franciszka

9.00 –  Za + Franciszka w 8 rocznicę śmierci i + Jerzego

 17.00 –  Za + Kazimierza w rocznicę urodzin i + Józefa w 24 rocznicę śmierci

 18.30  Za + Wandę i Jerzego Zakrzewskich

 Extra Za + Janinę i Władysława – greg. 2/30         

 Extra Za + Rozalię  – greg. 2/30                       

                   

SOBOTA – 3 stycznia 2008 r.

6.30 –  1. Intencja dziękczynna za łaskę cudownego uzdrowienia z prośbą

           o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny     

           2. Za + Janinę i Władysława – greg. 3/30         

8.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny    

   9.00 –  Intencja Rycerstwa Niepokalanej

 18.30 –  W intencji Panu Bogu wiadomej          

 Extra Za + Rozalię  – greg. 3/30        

                 

NIEDZIELA – 4 stycznia 2008 r.           

6.45 –  Za + Janinę i Władysława – greg. 4/30         

8.00 – Za + Janusza Skubińskiego

   9.15 – Za + Bronisława Pielech w 8 rocznicę śmierci

 10.30 –  O łaskę nieba dla Marka, Władysława i Heleny

 12.00 –  Za Parafian

 15.00 –  Za + Eugeniusza Siermińskiego w 7 rocznicę śmierci

 19.00 –       Za + Rozalię  – greg. 3/30                                   

   &nbsp
;