PONIEDZIAŁEK – 3 listopada  2008 r.          

6.30 – 1. Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru.

           2. Za + Anielę – greg. 3/30

8.00 –  Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru.

9.00 –  Za ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru.

 18.30   1. Za  ++ Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru.

                                  

WTOREK – 4 listopada 2008 r.

6.30 –  Za + Anielę – greg. 4/30

8.00 –  Za + Bronisława, Janinę i Franciszka

   9.00 –  Za + rodziców i + żonę Stanisławę Daszek

 18.30  1. Za + Bronisława Struś – greg. 1/30

             2. Za + Mariannę Bodziak – od pracowników Urzędu Pocztowego      

              Sanok I

             3. Za + Zygmunta Ćwiąkała w 3 rocznicę śmierci          

 

ŚRODA – 5 listopada 2008 r.       

6.30   1. Za + Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów klasztoru

            oraz zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

            2.  Za + Anielę – greg. 5/30

8.00   Za + rodziców: Józefę i Jana oraz + siostry i braci

   9.00  –  W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

 18.00 – 1. Za + Bronisława Struś – greg. 2/30

             2. Za + Karola   

          

CZWARTEK – 6 listopada  2008 r.        

6.30 –  Za +  Anielę – greg. 6/30

8.00 –  Za +  Marię Szczepek w 10 rocznicę śmierci

9.00 –  O dar macierzyństwa dla Katarzyny

18.30  1. Za + Bronisława Struś – greg. 3/30

                2.  Za + Annę i Władysława, Elizę i Adama

                3. Intencja dziękczynna za odbytą pielgrzymkę do Ziemi Świętej

                     grupy sanockiej

                                  

PIĄTEK – 7 listopada  2008 r.         

6.30 –  Za + Anielę – greg. 7/30

8.00 –  Za + rodziców: Mariannę i Tadeusza Bodziaków           

9.00 –  Za + Władysława, Antoninę, Jana i Zofię

 17:00 –  Za + Jadwigę z okazji Imienin

 18.30  1. Za + Bronisława Struś – greg. 4/30

              2. Za + zmarłe siostry z II Róży Niewiast oraz zmarłych z ich rodzin            

           

SOBOTA – 8 listopada 2008 r.

6.45 –  Za + Anielę – greg. 8/30

8.00 –  Za + rodziców: Kazimierza i Józefę

   9.00 –  Za + Marię i Tadeusza Markowskich – prośba o miłosierdzie Boże

              i życie wieczne

18.30 – 1. Za + Bronisława Struś – greg. 5/30

            2. Za + Mariannę Bodziak – od pracowników Urzędu Pocztowego      

                Sanok I

 

NIEDZIELA – 9 listopada 2008 r.          

6.45 –  Za + Anielę – greg. 9/30

8.00 –  Za + Ludmiłę i Bolesława

   9.15 –  Za + Jerzego Keck

 10.30 –  Za + zmarłe siostry z VII Róży Niewiast

 12.00 –  Za Parafian

 15.00 –  Za + Annę i Jana oraz + Władysława

 19.00 –  Za + Bronisława Struś – greg. 6/30