PONIEDZIAŁEK – 6 października  2008 r.

6.30 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 6/30

8.00 – Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 6/30

9.00 –  Za + Helenę i Józefa

18.30  – 1. Za  +  Ewelinę Kądziełka w 1 rocznicę śmierci – int. od koleżanek i kolegów z pracy

                2. Za  + Michała Szokiera w 50 rocznicę śmierci

               3. Za + Jana  Szymańskiego w 43 rocznicę śmierci          

    

 WTOREK – 7 października  2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                             6.30 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 7/30

8.00 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 7/30

9.00 –  Za + Tadeusza Rachwała z okazji jego imienin              

18.30 – 1.  Za +    Mieczysława i Danielę Toczek         

               2.  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla  

                    Niewiast 11 Róży ich rodzin

               3.  Intencja dziękczynna za nawiedzenie przez Maryję w Jej Obrazie  

                    z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców                               

                    klatki III przy ul. Krasińskiego 21

ŚRODA – 8 października 2008 r.

6.30 –  Za +  Marię i Jana Hrywniak – greg. 8/30

8.00 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 8/30            

9.00 –   1. W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

              2. O błogosławieństwo Boże i opiekę M. B. Pocieszenia dla rodziny

                    Anny i Jana

18.00 – 1. Za  + Zofię i Stanisława Baran w rocznice śmierci

              2. O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców

              

CZWARTEK – 9  października 2008 r.

6.30 –  Za +  Marię i Jana Hrywniak – greg. 9/30

8.00 –  Za +  Anielę Błaszczak – greg. 9/30

9.00 – 1. Za + Andrzeja Mikołaja Dżułyk

            2. Za + Stefana i Rozalię Bobik

18.30  – 1.  Za + Stefanię i Stefana Uznańskich z okazji ich imienin

                2.  Za + dusze w czyśćcu cierpiące

                        

PIĄTEK – 10  października 2008 r.

6.30 –  O znalezienie dobrej pracy dla córki

8.00 –    Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 10/30

9.00 –   Za + Bronisława, Stanisławę, Augustyna i Zdzisława           

18.30  – 1. Za +Anielę Błaszczak – greg. 10/30

                2. Za + Czesława Cynara w 6 rocznicę śmierci

                3. Za + Marię

                4. Za + Tadeusza

SOBOTA – 11 października 2008 r.

6.30 –  Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 11/30

8.00 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 11/30

9.00 –  Intencja dziękczynna za otrzymane łaski i wstawiennictwo

              św. Maksymiliana Kolbe

18.30  –  1. Za + Mieczysława i Jana Baranowskich

                2.  Intencja dziękczynna za nawiedzenie przez Maryję w Jej Obrazie 

                 z prośbą o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców                               

                  IV klatki przy ul. Krasińskiego 21    

NIEDZIELA – 12 października 2008 r.

6.45 –  Za + Anielę Błaszczak – greg. 12/30

8.00 –  Za + Marię i Stanisława

9.15 –  Za + Jerzego Keck

10.30 –  Za +  Stanisława Biskup w 11 rocznicę śmierci

12.00 –  Za Parafian

15.00 –    ……………………………………………………………

19.00 –     Za + Marię i Jana Hrywniak – greg. 12/30