Franciszkanie z Sanoka zapraszają na II Ekumeniczny i Międzyreligijny Festiwal "Jeden Bóg – wiele kultur", który odbędzie się w dniach 21-25 lipca br. W tegorocznej edycji przewidzianych jest wiele wydarzeń religijnych oraz imprez artystycznych, które odbędą się w sanockich świątyniach oraz w Muzeum Budownictwa Ludowego (Skansenie).