Jak to było u Franciszkanów?

Wigilia u Franciszkanów. Jest taka jak przystało na ludzi oczekujących przyjścia Pana. W tym roku rozpoczęliśmy od Nieszporów w klasztornej kaplicy. O  godzinie 17 w klasztornym refektarzu wraz z Siostrami Służebniczkami,

30 grudnia 2008|