29 września 2008 roku w sali św. Jakuba o godzinie 19.15 zebrali się członkowie rady parafialnej. Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał ojciec gwardian Zbigniew Kubit, który poprowadził wstępną modlitwę. Później sam przedstawił się, gdyż jest to jego pierwsze spotkanie z radnymi po objęciu funkcji nowego przełożonego klasztoru. Następnie sekretarz rady parafialnej odczytała sprawozdanie z ostatniego spotkania rady.