Franciszkanie upamiętnili w czwartek 29 maja 2008 r. 67. rocznicę deportacji świętego Maksymiliana Kolbe do niemieckiego obozu Auschwitz. Przy bloku 11 byłego obozu, w którym Niemcy zgładzili Kolbego, administrator apostolski w Uzbekistanie, franciszkanin, biskup Jerzy Maculewicz odprawił mszę świętą.  Biskup w homilii podkreślił, że nieopodal miejsca, w którym sprawowana jest msza święta znajduje się Ściana Straceń, przed którą Niemcy zgładzili wiele tysięcy osób, a także blok 11, zwany Blokiem Śmierci.