W imieniu wspólnoty klasztoru Franciszkanów, Sióstr Służebniczek, parafian, grup parafialnych, redakcji Głosu Ziemi Sanockiej, tak po ludzki chcemy powiedzieć: Dziękujemy! Dziękujemy za wszelkie dobro, jakiego doświadczaliśmy poprzez twoją osobę i pracę o. Witoldzie. Życzymy pokoju, błogosławieństwa Bożego, siły w realizowaniu swego powołania na nowych polach duszpasterskich. Niech Maryja Matka Boża Pocieszenia czuwa na Tobą i wyprasza potrzebne łaski. Nasza modlitwa i życzliwość zawsze będzie Ci towarzyszyć. Niech Pan będzie z Tobą.