Wizyta duszpasterska jest wyznaniem naszej wiary i jedności Kościoła, jest także pytaniem o naszą wiarę, o jej praktykowanie  w codzienności, o nasze świadectwo życia Jezusem w naszych domach, w naszym cierpieniu i codziennych troskach.