Posuwamy się dalej – renowacja fresków w kościele.

Wchodzimy w drugi etap prac związanych z renowacją nawy głównej w kościele. Spełniając naszą obietnicę o informowaniu parafian  o przebiegu prac , możemy powiedzieć już o zakończeniu pierwszego etapu.

28 września 2008|