Przyjdź Duchu Święty taki tytuł nosi hasło tegorocznych rekolekcji wielkopostnych dla I i II klas Gimnazjum nr 1 w Sanoku, głoszone przez o. Jana Janusa z Lublina, które będą trwały od środy 20  do piątku 22 lutego 2008 r.