Sanocka Rodzina Edmunda ,do której należą także parafianie z klasztoru franciszkańskiego w stanowią trzon kadry Klubu Młodzieżowego "Przystań" /www.przystan.esanok.pl/ . W sobotę 18 października około czterdziestu młodych ludzi tej grupy udało się na atrakcyjną wycieczkę. Na jej wstępie stanęliśmy w kręgu, by odmówić "Pod Twoją obronę".