28 czerwca 2008 r. rozpoczął się w Kościele Rok św. Pawła z okazji 2000. rocznicy urodzin Apostoła. Na ten czas planowane są wydarzenia na różnych płaszczyznach – od religijnej i modlitewnej po historyczną i archeologiczną. Większość z nich będzie miała miejsce w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami. Rok św. Pawła zakończy się 29 czerwca 2009 roku.