14 września wznowiliśmy wydawanie parafialnego tygodnika „Głos Ziemi Sanockiej”. Redaktorem naczelnym został o. Jacek Wójtowicz. Tygodnik jak do tej pory będzie miejsce na łamach którego będziemy informować o wydarzeniach parafialnych oraz wszelkich podejmowanych decyzjach dotyczących spraw parafialnych i samej świątyni.