Doroczne spotkanie ekumeniczne, od dziesięciu lat odbywające się w Sanoku, łączy chrześcijan kilku Kościołów i ma głęboki sens. Trzeba je kontynuować. Do takich wniosków doszli uczestnicy spotkania kończącego tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.