Ósmy Dzień Papieski, który w tym roku przypada 12. października, upłynie pod hasłem: „Jan Paweł II – Wychowawca Młodzieży”. Po Mszach świętych odbędzie się tradycyjnie kwesta na Dzieło Nowego Tysiąclecia, dla młodzieży uzdolnionej, a ubogiej. Kwestę przeprowadzi młodzieży III klas Gimnazjum Nr 1 w Sanoku, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Za wszelkie ofiary z serca dziękujemy.