Swoją systematyczną działalność wznawia strona internetowa klasztoru Franciszkanów w Sanoku. Wielu parafian ciekawi co u nas. Musimy przyznać , że wielkie zmiany. Już przed wakacjami dowiedzieliście się, że wspólnotę naszą opuścił dotychczasowy Gwardian o. Stanisław Glista. Pałeczkę przełożonego klasztoru przejął o. Zbigniew Kubit. Kolejno podczas wakacji przeniesieni zostali o. Tomasz Łukawski do Rychwałdu k/Żywca. Brat Leszek Piątek do Krakowa. W ostatniej dekadzie sierpnia do Krosna został przeniesiony o. Tadeusz Jacek  oraz brat Krzysztof Duda do Krakowa na dalszą swoją formację. Do Sanoka skierowany został brat Tomasz Wolak, który będzie pracował w zakrystii.