Tradycją stało się już błogosławieństwo zwierząt z okazji ich patrona św. Franciszka z Asyżu. Sanoccy Franciszkanie podobnie jak w latach ubiegły dokonali tego i tym razem 6 października br. przed kościołem. Wraz ze Społecznym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Sanoku,