PONIEDZIAŁEK – 2 listopad   2009
    
6.30 –   Za + Weronikę Witowską –  greg. 2/30
8.00 –   Za + Władysława i Tadeusza Lubienieckich
9.00 –   O Miłosierdzie Boże dla  + Sióstr z 4 Róży Różańcowej
10.00 – Za + Eugenię Podolską
17.00 – Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 2/30
18.30 – Za +  Alinę Mendofik – greg. 2/30           

WTOREK – 3 listopad 2009                                                                                                                                
6.30 – 1. Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
          2. Za + Weronikę Witowską –  greg. 3/30
8.00 – Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
9.00 – Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
18.30–1 Za + rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów naszego klasztoru
          2.Za + Alinę Mendofik – greg. 3/30
          3.Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 3/30

ŚRODA – 4 listopad 2009

6.30 – 1.Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów klasztoru
             i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
          2.Za + Weronikę Witowską –  greg. 4/30
8.00 –   Za + rodziców: Józefę i Jana oraz rodzeństwo: Helenę, Kazimierę,
            Tadeusza, Franciszka, Wiktora i Józefa
9.00  –  W intencjach czcicieli M.B. Pocieszenia
18.00 – 1. Za + Alinę Mendofik – greg. 4/30
            2. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 4/30
            3. Za + Stanisława i zmarłych z rodziny
            
CZWARTEK – 5 listopad 2009  

6.30 – Za + Weronikę Witowską –  greg. 5/30
8.00 – O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Danieli i Władysława oraz 
          o potrzebne łaski dla całej rodziny
9.00 – 1. Za + Marię i Karola w 33 rocznicę śmierci
          2. Za + Annę, Antoniego, Piotra i Stanisława Fiejtków
18.30–1. Za + Alinę Mendofik – greg. 5/30
          2. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 5/30

PIĄTEK – 6 listopad  2009

6.30 –  Za + Weronikę Witowską –  greg. 6/30
8.00 –  Za + Zbigniewa Hessa
9.00 –  Za + Elżbietę i Piotra Zielińskich i zmarłych z ich rodzin
18.30– 1. Za + Alinę Mendofik – greg. 6/30
           2. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 6/30
           3. O Miłosierdzie Boże dla + Sióstr z 7 Róży Różańcowej

SOBOTA – 7 listopad 2009  

6.30 – 1. Za + Leopolda Gac w 1 rocznicę śmierci
          2. Za + Weronikę Witowską –  greg. 7/30
8.00 – Za + Władysława
9.00 – Dantis
18.30–1. Za + Alinę Mendofik – greg. 7/30
          2. Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 7/30
     
NIEDZIELA – 8 listopad 2009
    
6.45 – Za + Elżbietę, Juliana i Reginę Dziedzic – greg. 8/30
8.00 – 1. Za + Alinę Mendofik – greg. 8/30
          2. Za + Gotfryda
9.15 – Za + Tadeusza i Jerzego Keck
10.30–Za + Józefę, Józefa, Franciszka, Krystynę, Henryka, Janinę, i Jana.
12.00–Za Parafian
15.00–O Miłosierdzie Boże dla  + Sióstr z 10 Róży Różańcowej
19.00–Za + Weronikę Witowską –  greg. 8/30