PONIEDZIAŁEK – 5 październik   2009

               

6.30 –   Za + Jadwigę Cecuła – greg. 5/30

8.00    Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 5/30

9.00   1. Za + Mariannę

             2. Za + Antoniego Węgrzyn

17.00 – Msza oraz błogosławieńswo zwierząt

18.30 – 1. O opiekę MBP oraz szczęśliwe rozpoczęcie studiów dla wnuka      

             Marcina 

            2. Za + Czesława oraz + rodziców a także o błogosławieństwo

                Boże dla Zofii i Ryszarda          

   

 WTOREK – 6 październik 2009                                                                                                                                                                                                                                                            

         &
nbsp;     

6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 6/30

8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 6/30

9.00 –  1. Intencja dziękczynna za łaski otrzymane przez wstawiennictwo

                św. Antoniego

            2. Za + Karola i Sidonię w 13 rocznicę śmierci mamy

18.30 – 1. Intencja dziękczynna Marii i Jerzego w 30 rocznicę ślubu za 

                 otrzymane w małżeństwie łaski z  prośbą o Boże błogosławieństwo

                 i zdrowie  na dalsze lata wspólnego życia dla Jubilatów oraz dla całej 

                 rodziny

             2. Za + Zygmunta Dobosza – intencja od żony            

 

ŚRODA – 7 październik 2009 r.- pierwsza środa miesiąca

               

6.30   1. Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów Zakonu

                i zmarłych z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

             2. Za + Jadwigę Cecuła – greg. 7/30

8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 7/30

   9.00  W intencji czcicieli M.B. Pocieszenia

18.00 – 1. Za + Danielę i Mieczysława Toczek

             2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziców, braci i ich rodzin   

 

CZWARTEK – 8 październik 2009  

 

6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 8/30

8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 8/30

9.00 –  Za + Janinę Waszczuk w 20 rocznicę śmierci oraz + Piotra i Mariana

18.30 – 1. Za + Mieczysława i Bronisława

             2. Za + Tadeusza Chytła w 13 rocznicę śmierci

             3. Za + Mateusza Bacior

 

PIĄTEK – 9 październik  2009

 

6.30 –  Za + Jadwigę Cecuła – greg. 9/30

8.00 –   Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 9/30

9.00   1. Za + Stefanię Iwańczyk w 5 rocznicę śmierci

            2. Za + rodziców: Stanisławę i Bronisława oraz  + Augustyna

                i Zdzisława

18.30 –1. Za + Bronisława i Mieczysława

            2. Intencja dziękczynna za długoletnią przyjaźń z Ingą i Gertem

                z Niemiec z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne dla nich łaski

              

SOBOTA – 10 październik 2009  

 

6.30 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 10/30           

8.00 –  Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 10/30

9.00 – 1. Za + Stanisława Mandzelowskiego w 20 rocznicę śmierci

           2. Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w 56 rocznicę

               Urodzin z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla córki

               Aliny

18.30 – 1. Za + Bronisława i Mieczysława

             2. Za + Artura Benedyka w 20 rocznicę śmierci            

               

NIEDZIELA – 11 październik 2009 

               

6.45 – Za + Bronisława i Mieczysława

8.00 – Za + Zdzisława, Idę i Leonarda – greg. 11/30

9.15 – Za + Jerzego i Tadeusza Keck

10.30 – Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze

              błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii Sadowskiej

              w 1 rocznicę urodzin

12.00 – Za Parafian

15.00 – Za + Jadwigę Cecuła – greg. 11/30           

19.00 – Za + Mieczysławę Lubieniecką w 5 rocznicę śmierci