Jeden Pan i jeden Kościół dla całego świata

Pan Jezus rozesłał swych Apostołów do wszystkich ludzi, wszystkich narodów i do wszystkich miejsc ziemi. W Apostołach Kościół otrzymał misję powszechną, która nie ma granic i dotyczy zbawienia w całej jego integralności, stosownie do tej pełni życia, którą przyniósł Chrystus:został posłany, „aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim ludziom i narodom”

 

17 października 2009|