Zakończył się czas peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w naszej parafii. Wszyscy, którzy gościli Maryję u siebie mogliby w swoich duchowych dzienniczkach zapisać piękne myśli i świadectwa. Zwykle   w zakamarkach duszy zachowujemy to, co dla nas najświętsze wyjątkowe, niepowtarzalne, z czym naprawdę trudno jest się dzielić z innymi.

Są to   tajemnice znane tylko  Niebu, bo człowiek choćby najwspanialszy i najbliższy nam,  nie zawsze może zrozumieć wielkie rzeczy, które czyni  Bóg.