Seminarium odnowy wiary, które zakończyło się w naszej parafii w czwartek, 7 maja 2009 r., było mocnym powiewem Ducha Świętego, który od pierwszego spotkania w dniu 26 lutego czynił wielkie rzeczy w naszych sercach i duszach.