Delegacja naszej parafii, w osobach o. Piotra, o. Adama i trzech osób z młodzieży oazowej, uczestniczyła w uroczystości święceń diakonatu br. Andrzeja Kucharza. Uroczystość odbyła się we Lwowie 6 maja br. w kościele św. Antoniego, gdzie posługę duszpasterską od wielu lat pełnią Ojcowie Franciszkanie.