Wiadomości przekazane nam w Ewangeliach na temat Świętej Rodziny są skąpe, lecz bardzo pouczające. Święta Rodzina z Nazaretu jest to rodzina oparta na małżeństwie między Józefem a Maryją. Oni byli naprawdę małżonkami, jak to opisuje św. Mateusz i św. Łukasz, i żyli jako małżonkowie aż do śmierci Józefa.
Jezus był naprawdę synem Maryi. Święty Józef nie był ojcem naturalnym – ponieważ nie dał Mu życia  lecz uchodził za ojca, tzn. jako taki był uważany przez krewnych i znajomych z Nazaretu, ponieważ ludzie nie wiedzieli o misterium wcielenia i ponieważ Józef był ożeniony z Maryją.