„Witaj Jakubie błogosławiony
Arcypasterzu Halickiej stolicy
Nad nią od Pana niegdyś wzniesiony,
Wiary strażniku i Ojców ziemicy
Ze świętych naszych przemożnym gronem,
bądź nam u Boga dziś patronem”