PONIEDZIAŁEK – 11 październik 2010 r.
    
6.30–Za + Marię Pietrus w 5 rocznicę śmierci
8.00–Za + Zofię i Zygmunta Przybycin
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 11/30
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dalsze Boże
                Błogosławieństwo i opiekę dla Grażyny i jej rodziny                
              2.Za + Za + Antoninę Wójcik – greg. 11/30
              3.Za + Antoniego – greg. 11/30
              4.O miłosierdzie Boże dla + Zbigniewa Hess

WTOREK – 12 październik 2010 r.
    
6.30–Za + Wandę i Honoratę w 25 rocznicę śmierci
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 12/30
9.00–Za + rodziców: Marię i Stanisława
18.30–1.Za + Almę Bekierską i zmarłych z rodziny
             2.Za + Janinę i Józefa
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 12/30
             4.Za + Antoniego – greg. 12/30
            
ŚRODA – 13 październik 2010 r.
    
6.30–Za + zmarłych z rodzin: Wnętrzak, Gołda i Koczeń
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 13/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O błogosławieństwo Boże dla rodzin Hess i Łuksa oraz za zmarłych z tej rodziny
             2.O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Adama w 13 rocznicę śmierci
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 13/30
             4.Za + Antoniego – greg. 13/30    

CZWARTEK – 14 październik 2010 r.

6.30–O zdrowie męża
8.00–Za + Franciszka Adamkiewicza
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 14/30       
18.30–1.O życie wieczne dla + Doroty Nagaj w 7 rocznicę śmierci
             2.Za + Kazimierę Pałys – intencja od Żywego Różańca
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 14/30
             4.Za + Antoniego – greg. 14/30
            
PIĄTEK – 15 październik 2010 r.

6.30–Za + o. Kaliksta Biskupa, Stefana, Genowefę i Teresę
8.00–Intencja dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze
     błogosławieństwo Boże i opiekę dla Małgorzaty w dniu urodzin i imienin
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 15/30            
8.30–1.Intencja dziękczynna za 75 lat życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze
              błogosławieństwo Boże i opiekę dla Jadwigi i jej dzieci
            2.Za + Krystynę Czernecką  w 1 rocznicę śmierci i jej męża Tadeusza w 16 r. śmierci
            3.Za + Antoniego – greg. 15/30
            4.Za + Antoninę Wójcik – greg. 15/30

SOBOTA – 16 październik 2010 r.

6.30-O zdrowie dla Julii
8.00–O życie wieczne dla Zofii Bosak w 6 rocznicę śmierci oraz jej męża Stanisława
           i zmarłych z rodziny
9.00–1.Intencja dziękczynna za  wszelkie otrzymane łaski w 18 rocznicę urodzin z prośbą
             o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Justyny
           2.Za + Lesława Moryl – greg. 16/30            
18.30–1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Aldony i Łukasza o życie wieczne
                dla + Janiny
             2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 16/30
             3.Za + Antoniego – greg. 16/30

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 październik 2010 r.

6.45–Za + Józefa Sieradzkiego w 17 rocznicę śmierci
8.00–Za + Antoninę Wójcik – greg. 17/30
9.15–Za + Mariana Rudnickiego w 29 rocznicę śmierci i + Teresę Rudnicką
10.30–Za + Ireneusza w 11 rocznicę śmierci i za + zmarłych z jego rodziny
12.00–Za Parafian              
15.00–Intencja dziękczynna Reginy i Jana Dymczak za wszelkie otrzymane
             w małżeństwie łaski w 35 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo
             Boże i opiekę MB Pocieszenia dla całej rodziny       
19.00–1.Za + Antoniego – greg. 17/30
             2. Za + Lesława Moryl – greg. 17/30