PONIEDZIAŁEK – 11 styczeń 2010 r.
    
6.30– 1.O życie wieczne dla + Krystyny Malec – intencja od koleżanek i kolegów
                z Klubu Seniora „Naftowiec”
           2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 11/30
           3.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Świder w 2010 roku
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 11/30        
9.00– 1.O błogosławieństwo Boże dla rodziny
           2.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla sióstr 1 Róży
             Niewiast i ich rodzin
18.30–Za + zmarłych z rodziny Sobolewskich
             
WTOREK – 12 styczeń 2010 r.   
                                                                                                             

6.30– 1.O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabelli w rocznicę urodzin
           2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 12/30
8.00– 1.Za + Monikę Bukłat – intencja od sąsiadów
           2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 12/30        
9.00– 1.Za + Józefa, Piotra i Paulinę Mogilanych oraz Mariannę Sitek
           2.O miłosierdzie Boże dla + Marii
18.30–Za + Piotra i Zofię Bat

ŚRODA – 13 styczeń 2010 r.

    
6.30– 1.O powrót do zdrowia oraz o opiekę MB Pocieszenia dla Stanisława
            2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 13/30
8.00– 1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MBP w trudnych chwilach oraz
              o rozwiązanie problemów życiowych Marii
            2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 13/30        
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.30–Za + Józefa w 14 rocznicę śmierci

CZWARTEK – 14 styczeń 2010 r.

6.30– 1.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 14/30
           2.O pojednanie, miłość i zgodę w rodzinie         
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 14/30
9.00– 1.Za + Kazimierę w 8 rocznicę śmierci oraz za + Stanisława i Antoniego
           2.Za + Eugeniusza Wójcika w 1 rocznicę śmierci
           3.Za + rodziców: Danutę, Katarzynę i Jana Chinalskich
18.30–Za + Marię Frączek w 5 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 15 styczeń 2010 r.

6.30– 1.Za + Irenę i Mariana
           2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 15/30
8.00– 1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 15/30
            2.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę
               dla Janiny i Władysława z okazji ślubu
9.00– 1.O błogosławieństwo Boże i opiekę aniołów oraz potrzebne łaski
               dla Mikołaja w 3 rocznicę urodzin i dla jego rodziców
           2.Za + Anielę w 17 rocznicę śmierci            
18.30–Za + rodziców: Albinę i Józefa

SOBOTA – 16 styczeń 2010 r.

6.30– 1.O zdrowie i dobre wychowanie syna
            2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 16/30          
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 16/30
9.00– 1.Za + Helenę
           2.Za + Salomeę Zielińską
           3.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia w Nowym Roku
              dla sióstr 3 Róży Niewiast i ich rodzin            
18.30–Za + Marię, Tadeusza, Krystynę, Zofię i Grzegorza

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 styczeń 2010  r.

6.45– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 17/30
8.00– Za + Bronisławę Dudziak w 12 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
9.15– Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 17/30                
10.30–Za + Mikołaja w 3 rocznicę śmierci
12.00–1.Za Parafian      
             2.Za + Mariana Władysława Golczyk       
15.00–Za + Janinę Huczko
19.00–Za + Piotra Mateja