PONIEDZIAŁEK – 13 września 2010 r.

6.30–O zdrowie dla Andrzeja
8.00–O życie wieczne dla + Wiesławy Krasulak
9.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską – greg. 13/30
18.30–1.Intencja dziękczynna za udaną operację Michałka z prośbą
                o zdrowie i dalsze błogosławieństwo
              2.Za + Aleksandra Roman (greg. 13/30)
              3.Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 13/30)
              4.Za + Jana Szymańskiego w rocznicę śmierci

WTOREK – 14 września 2010 r. Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30–O łaskę nieba dla + Albiny i Józefa
8.00–Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 14/30)
9.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską – greg. 14/30
10.00–Za + Aleksandra Roman (greg. 14/30)
17.00–Za + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00–1.Za Parafian
             2.Za + Stefanię i Józefa
 
ŚRODA – 15 września 2010 r.

6.30–Za + Andrzeja, Katarzynę i Stanisława
8.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską (greg. 15/30)
9.00–W intencji czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Intencja dziękczynna w 18 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie
                i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Mateusza.
              2.Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 15/30)
              3.Za + Aleksandra Roman (greg. 15/30)
              4.Za + Genowefę Figurę – intencja od sąsiadów i koleżanek
 
CZWARTEK – 16 września 2010 r.

6.30–O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mieczysławy
8.00–Za + Tadeusza w 5 rocznicę śmierci
9.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską (greg. 16/30)
18.30–1.Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 16/30)
             2.Za + Aleksandra Roman (greg. 16/30)
             3.O życie wieczne dla + Heleny, Antoniego i Michała
             4.Za + Adelę Froń w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK – 17 września 2010 r.

6.30–Za + Kazimierę, Bolesława i Annę – zmarłych z rodziny Król
8.00–Za + Sydonię Rossakiewicz w 24 rocznicę śmierci
9.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską (greg. 17/30)
18.30–1.Podziękowanie za łaski otrzymane przez synów w szkole
                i na studiach
              2.Za + Aleksandra Roman (greg. 17/30)
              3.Za + Tadeusza Hałasik w 3 rocznicę śmierci
              4.Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 17/30)

SOBOTA – 18 września 2010 r.

6.30–O miłosierdzie Boże dla osoby która zginęła w wypadku
          samochodowym oraz o pokój dla jej rodziny
8.00–Za + Eugenię i Zofię – siostry z 7 Róży Różańcowej
9.00–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską (greg. 18/30)
18.30–1.Za + Tadeusza Hutę w 1 rocznicę śmierci – int. od córki z rodziną
             2.Za + Aleksandra Roman (greg. 18/30)
             3.Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 18/30)
             4.Za + Annę, Stefana i Andrzeja Maciejowskich

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 września 2010 r.

6.45–Za + Helenę Andrzejko w 1 rocznicę śmierci
8.00–Za + Tadeusza Stróżowskiego (greg. 19/30)
9.15–Za + Beatę Kuczek – Bartkowską (greg. 19/30)
10.30–Za + Aleksandra Roman (greg. 19/30)
12.00–Za Parafian
15.00–Dantis
19.00–Za + Stanisława Hajduka w 26 rocznicę śmierci