PONIEDZIAŁEK – 15 lutego 2010 r.
 
6.30– O powrót do zdrowia z ciężkiej choroby oraz o wszelkie potrzebne łaski 
           dla Ryszarda
8.00– O wieczne dla + Stanisława Czajkowskiego w 21 rocznicę śmierci
9.00– Za + Waleriana Stram
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 15/30       
             2.Za + rodziców: Albinę i Józefa
             3.Za + Marka Ogrodnika w 3 rocznicę śmierci

WTOREK – 16 lutego 2010 r.                                                                                                                                

6.30– Dantis
8.00– O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji – intencja od mamy
9.00– Za + Józefa Hrycenko w 5 rocznicę śmierci i + Janinę
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 16/30     
             2.Za + Halinę Gębuś w 2 rocznicę śmierci
             3.Za + rodziców: Jana i Bronisławę

ŚRODA POPIELCOWA  – 17 lutego 2010 r. 
 
6.30– O Bożą opiekę i otwarcie na łaskę Bożą dla Andrzeja Gacek
8.00– O życie wieczne dla + Heleny Baran
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
10.00–Za + Tadeusza Keck w 26 rocznicę śmierci i + Jerzego Keck
15.00–Za + Edwarda Iwaniuk – intencja od dyrekcji i pracowników zespołu
             Szkół nr 1
17.00–Za + Jana i Janinę Skórka i Wernera Herbik
18.00–Za + Adelę Froń  – greg. 17/30        
                       
CZWARTEK – 18 lutego 2010 r.

6.30– Za + Józefę i Stanisława
8.00– O spokój duszy Marii i Jana
9.00– Za + Marię w rocznicę śmierci
18.30–Za + Adelę Froń  – greg. 18/30      
                       
PIĄTEK – 19 lutego 2010 r.

6.30– Za + Romana Fil
8.00– Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego
           oraz opiekę MB Pocieszenia dla Małgorzaty
9.00– Za + rodziców: Genowefę i Tomasza oraz brata Kazimierza
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 19/30    
             2.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Edwarda,
                Dominika i Marty
              
SOBOTA – 20 lutego 2010 r.

6.30– Dantis
8.00– Za + Jana w 10 rocznicę śmierci, + Wacława i Józefa
9.00– Za + męża Tadeusza Cyparskiego
18.30–1.O szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla matki i dziecka
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 20/30    
              
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 21 lutego 2010 r.

6.45– Za Parafian
8.00– Za + Adelę Froń  – greg. 21/30
9.15– Za + rodziców: Janinę i Mariana Stachera
10.30–Za + Stanisława Szostaka i Janusza Szostaka
12.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
             Boże i dary Ducha Świętego dla Weroniki w 18 rocznicę urodzin
15.00–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
             Boże i dary Ducha Świętego dla Rafała w 18 rocznicę urodzin
19.00–O życie wieczne dla + Jana, Pawła i Zofii Starych