PONIEDZIAŁEK – 18 styczeń 2010 r.
   
6.30– 1.O pojednanie, miłość i zgodę w rodzinie        
         2.O znalezienie własnego domu dla rodziny
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 18/30       
9.00– 1.Intencja dziękczynna za powrót do zdrowia syna Jana z prośbą o pełne
           zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niego
         2.Intencja dziękczynna za łaski otrzymane za wstawiennictwem
           św. Maksymiliana z prośbą o dalszą pomoc i opiekę
         3.O życie wieczne dla + Zofii Postawa
18.30– Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 18/30            

WTOREK – 19 stycznia 2010 r.                                                                                                                          

6.30– 1.O powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże dla Stanisława
         2.Za + Czesławę Dąbrowską w dniu śmierci
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 19/30       
9.00– 1.Intencja dziękczynna za łaski otrzymane z prośbą o dalsze błogosławieństwo
            i opiekę Matki Bożej Boże dla rodziny Dorotniaków
         2.Za + Stanisława w 26 rocznicę śmierci
         3.Za + Mariana Florka w 13 rocznicę śmierci oraz za + rodziców: Helenę
            i Mieczysława
18.30–Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 19/30

ŚRODA – 20 styczeń 2010 r.
   
6.30– 1.O zmianę pracy i opiekę Bożą w życiu dla Stanisława
         2.O miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Ludwiki Szmańko oraz 
            + Adama i Jerzego Michalskiego
8.00– 1.Za + Eugeniusza Skotnickiego w 1 rocznicę śmierci
         2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 20/30 
         3.O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty oraz łaski potrzebne
            jej w życiu i w nauce a szczególnie w czasie egzaminów     
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.30–Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 20/30

CZWARTEK – 21 styczeń 2010 r.

6.30– O wyleczenie z choroby i błogosławieństwo Boże w życiu dla Stanisława          
8.00– 1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 21/30
         2.O zdrowie i udaną operację oka dla Jadwigi
         3.Za + Janinę Krajnik
9.00– 1.Za + Stanisławę Kielar w 26 rocznicę śmierci
         2.Za + Adama Szmańko
18.30–Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 21/30

PIĄTEK – 22 styczeń 2010 r.

6.30– 1.O pojednanie, miłość i zgodę w rodzinie        
         2.Za Parafian
         3.Za + Ryszarda Wierdak – intencja od rodziny z Gwoźnicy Górnej
            i z Rzeszowa
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 22/30           
9.00– 1.O zdrowie i błogosławieństwo Boże w wychowaniu syna
         2.Za + Jerzego Michalskiego
18.30–Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 22/30

SOBOTA – 23 styczeń 2010 r.

6.30– 1.Za + Elżbietę w 12 rocznicę śmierci
         2.Za + Adama Pojnar w 16 rocznicę śmierci
8.00– 1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 23/30
         2.Za + Emilię i Władysława
9.00– O błogosławieństwo Boże w życiu i w pracy za granicą dla męża Andrzeja
         w 50 rocznicę jego urodzin                  
18.30–1.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 23/30      
          2.Intencja dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Wilhelminy i Włodzimierza
            Kuczma z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
            na każdy dzień życia  

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 styczeń 2010 r.

6.45– O zdrowie duszy i ciała dla Jadwigi
8.00– Za + Józefę i Polikarpa – greg. 24/30
9.15– Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 24/30               
10.30–Za + Stanisława Obara w 8 rocznicę śmierci
12.00–Za Parafian     
15.00–Intencja FZŚ
19.00–Za + Zbigniewa Harny w 1 rocznicę śmierci