PONIEDZIAŁEK – 22 lutego 2010 r.
    
6.30– Za + Kazimierę, Janinę, Józefa i Kazimierza
8.00– Za + Marię w 5 rocznicę śmierci
9.00– 1.Za + Zofię i Zdzisława Szymańskich
            2.Za + zmarłych z rodziny Beksińskich
18.30–Za + Adelę Froń  – greg. 22/30                       

WTOREK – 23 lutego 2010 r.
    
6.30– Za + Elżbietę
8.00– Za + Marię w 14 rocznicę śmierci
9.00– Za + Mariana Łuczyckiego
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 23/30      
             2.Za + Władysława w 14 rocznicę śmierci oraz Zofię w 2 rocznicę  
                śmierci

ŚRODA – 24 lutego 2010 r.
    
6.30– Za + Zdzisława Michonia w 7 rocznicę śmierci
8.00– Za + dusze w czyśćcu cierpiące
9.00– W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.00–1.Za + Adelę Froń  – greg. 24/30         
             2.Intencja dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
                i pomoc dla Waldemara

CZWARTEK – 25 lutego 2010 r.

6.30– Dantis
8.00– Za + Stanisławę Bodzanowską
9.00– Za + Mieczysława, Janinę, Stanisława i Zbigniewa
18.30–Za + Adelę Froń  – greg. 25/30       
                              
PIĄTEK – 26 lutego 2010 r.

6.30– Dantis
8.00– Za + rodziców: Wojciecha i Marię
9.00– Za + Wilhelma Stach
18.30–1.Za + Adelę Froń  – greg. 26/30     
             2.Za + Bronisława Maćkowskiego w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA – 27 lutego 2010 r.

6.30– Za + Zofię Baranowską
8.00– O miłosierdzie Boże dla + Rodziców: Władysławy i Rudolfa oraz brata         
         Stanisława
9.00– Intencja dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
         MB Pocieszenia dla Oliwii w 1 rocznicę urodzin  
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + Marka w 2 rocznicę śmierci i Przemysława  
                Uruskich
             2.Za + Adelę Froń  – greg. 27/30     
               
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28 lutego 2010 r.

6.45– O życie wieczne dla + Romana Fil
8.00– Za + Adelę Froń  – greg. 28/30
9.15– Prośba za wstawiennictwem MB Pocieszenia o potrzebne łaski dla
           O.Romana w dniu imienin
10.30–Za + Stanisławę i Feliksa Kot oraz Bronisławę i Kazimierza Adamowicz
12.00–Za Parafian      
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–O życie wieczne dla + Emila w 15 rocznicę śmierci