PONIEDZIAŁEK – 22 marca 2010 r.
   
6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 22/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 22/30
9.00– Za + Marię i Piotra
18.30–1.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 22/30
             2.Za + Bronisławę i Macieja oraz zmarłych z rodziny Jaklików
             3.Za + Teodozję i Adolfa Grelów

WTOREK – 23 marca 2010 r.
   
6.30– 1.Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 23/30
            2.Za + Elżbietę
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 23/30
9.00– Za + Józefę
18.30–1.Za + Helenę i Ignacego Skubińskich w 5 rocznicę śmierci
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 23/30

ŚRODA – 24 marca 2010 r.
   
6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 24/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 24/30
9.00– W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.Za + Janinę Krajnik – intencja od sąsiadów z ulicy Poprzecznej
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 24/30
             3.Za + Adolfa w 29 rocznicę śmierci           

CZWARTEK – 25 marca 2010 r. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

6.30– Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 25/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 25/30
9.00–1.O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski w życiu
             rodzinnym dla Marii z okazji urodzin
            2.O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz wszelkie łaski potrzebne
               w życiu zakonnym dla s. Benedetty
17.00– Za + Jerzego Keck
18.30–1.Za + Józefa w 40 rocznicę śmierci
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 25/30              

PIĄTEK – 26 marca 2010

6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 26/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 26/30
9.00– Za + Adama, Stefanię i Konstantego
18.30–1.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 26/30
             2.Intencja dziękczynna w 73 rocznicę urodzin z prośbą o Boże                                                       
                 błogosławieństwo i opiekę MB Pocieszenia na dalsze lata dla Wandy
             3.Za + Witolda w 25 rocznicę śmierci

SOBOTA – 27 marca 2010 r.

6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 27/30            
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 27/30
9.00– Za + Aleksandrę Wilkosz – intencja od rodziny z Krakowa
18.30–1.Za + Ludwikę Śnieżek w 20 rocznicę śmierci
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 27/30
              
NIEDZIELA PALMOWA – 28 marca 2010 r.

6.45– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 28/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 28/30
9.15– O życie wieczne dla + Jana Królickiego
10.30–Za + Weronikę i Damiana w 3 rocznicę śmierci
12.00–Za Parafian     
15.00–Intencja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
19.00–Za + Salomeę Zielińską  – greg. 28/30