PONIEDZIAŁEK – 25 październik 2010 r.
    
6.30–O wieczny pokój dla + Katarzyny i Józefa Hajduk
8.00–Za + Stefana Marciniszyn w 13 rocznicę śmierci
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 25/30
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
                Boże i opiekę nad rodziną  
             2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 25/30
             3.Za + Antoniego – greg. 25/30

WTOREK – 26 październik 2010 r.
    
6.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
           Boże dla Anny i Tomasza
8.00–O błogosławieństwo Boże i szczęśliwą podróż dla córki Katarzyny
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 26/30
18.30–1.Za + Teresę i Tadeusza
             2.Za + Antoniego – greg. 26/30
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 26/30
            
ŚRODA – 27 październik 2010 r.
    
6.30–Za + Ryszarda Menio w 2 rocznicę śmierci
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 27/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.30–1.O miłosierdzie Boże i wieczny odpoczynek dla + Anny i Jana Kucharz
             2.Za + Antoniego – greg. 27/30    
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 27/30

CZWARTEK – 28 październik 2010 r.

6.30–O błogosławieństwo Boże, zdrowie i łaski potrzebne w życiu zakonnym
           dla s. Szymony i s. Tadeuszy z racji ich imienin
8.00–O miłosierdzie Boże dla + Tadeusza i Adama Niżnik
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 28/30      
18.30–1.O życie wieczne dla + Tadeusza Pańko
             2.Za + Tadeusza Huta w 1 rocznice śmierci – intencja od żony Ireny
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 28/30
             4.Za + Antoniego – greg. 28/30
            
PIĄTEK – 29 październik 2010 r.

6.30–Za + Tadeusza i Janinę – prośba o życie wieczne
8.00–Intencja dziękczynna Panu Jezusowi i jego Matce za otrzymane łaski
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 29/30            
18.30–1.Za + męża Pawła w 20 rocznicę śmierci, jego rodziców: Annę i Jana oraz braci:
                Władysława i Mikołaja Dorotniaków
              2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 29/30
              3.Za + Antoniego – greg. 29/30
                 
SOBOTA – 30 październik 2010 r.

6.30–Za + Stefanię Świątek i Stanisława Lubienieckiego
8.00–Prośba o zdrowie, wiarę i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi Niepokalanej dla Filipa
           i jego rodziny
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 30/30            
18.30–1.Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
                i opiekę MB Pocieszenia dla Genowefy rocznicę urodzin
              2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 30/30
              3.Za + Antoniego – greg. 30/30
              4.O życie wieczne dla + Michała i Katarzyny

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
– 31 październik 2010 r.

6.45–O życie wieczne dla + Ludwika
8.00–Za + Aleksego Sławińskiego w 5 rocznicę śmierci
9.15–O życie wieczne dla + Stanisława, Władysława, Marii, Jadwigi oraz Mieczysławy
10.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
             i opiekę MB Pocieszenia dla Wioletty w 18 rocznicę urodzin
12.00–Za Parafian              
15.00–Za + Janinę i Mieczysława Cieślak
19.00–Intencja grupy misyjnej