PONIEDZIAŁEK – 25 styczeń 2010 r.
    
6.30–1.Za + rodziców: Helenę i Franciszka
         2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 25/30             
8.00 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 25/30        
9.00–1.O dar potomstwa oraz błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Anny
           i Grzegorza
         2.Za + Mariana Władysława Golczyk
18.30– Za + Piotra w 17 rocznicę śmierci

WTOREK – 26 stycznia 2010 r.                                                                                                                                                                                                        
6.30–1.Za + Zofię i Kazimierza Knyp
         2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 26/30
8.00–1.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 26/30        
         2.Prośba o zgodę w rodzinach, o błogosławieństwo Boże i opiekę
            MB Pocieszenia dla Agaty i Wojciecha
9.00–1.Za + Zofię, Małgorzatę, Jacka, Edwarda i zmarłych z rodziny    
           Płocharczyków
         2.Za + Helenę i Jana
18.30- Za + Emilię Szerszeń

ŚRODA – 27 styczeń 2010 r.
    
6.30–1.Za + Marię i Józefa
     2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 27/30
8.00–1.O pomyślny przebieg operacji oraz o powrót do zdrowia
       i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty
     2.Za + Józefę i Polikarpa – greg. 27/30                
9.00–  W intencjach czcicieli Matki Boże Pocieszenia
18.30– Za + Helenę, Franciszka i Eugenię

CZWARTEK – 28 styczeń 2010 r.

6.30–1.Za + Zofię i Kazimierza Knyp
         2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 28/30
8.00 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 28/30           
9.00 – Za + Jerzego Keck           
18.30–1.Za + Emilię Szerszeń
           2.Za + Franciszka i Zofię Kędzierskich w rocznice ich śmierci

PIĄTEK – 29 styczeń 2010 r.

6.30 – Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 29/30               
8.00 – Za + Józefę i Polikarpa – greg. 29/30            
9.00–1.Za + Grzegorza Golemo w 20 rocznicę śmierci
        2.Za + Jana  w rocznicę śmierci
18.30– Za + Janinę Waligóra w 20 rocznicę śmierci

SOBOTA – 30 styczeń 2010 r.

6.30–1.Za + rodziców: Zofię i Piotra
         2.Za + rodziców: Cecylię i Franciszka Zborowskich – greg. 30/30       
8.00–  Za + Józefę i Polikarpa – greg. 30/30            
9.00–1.Za + Annę i Jarosława
         2.Za + męża Zygmunta Kowalczyka w 9 rocznicę śmierci
18.30– Za + Mikołaja, Walerię, Stanisława, Iwonę – zmarłych z rodziny
            Majewskich            

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 styczeń 2010 r.

6.45–  Za + Janinę, Juliana i Józefa
8.00–  Za + Józefa Froń w 15 rocznicę śmierci
9.15–  Za + Grzegorza Bogaczewicza w 19 rocznicę śmierci
10.3 – Za + Franciszka i Marię Sobolak
12.00–Za Parafian      
15.00–O radość życia wiecznego dla + Tadeusza
19.00–Za + Czesławę i Karola Żytka