PONIEDZIAŁEK – 4 październik 2010 r.– Uroczystość Św.Franciszka z Asyżu
    
6.30–O pomyślną operację oraz powrót do zdrowia dal Kingi oraz 
           o błogosławieństwo Boże dla rodziny
8.00–Za + Franciszka w 16 rocznicę śmierci oraz w dniu imienin
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 4/30
10.00–Za + Antoniego – greg. 4/30
17.00–Za + Stanisławę i Stefana
18.30–1.Za + Antoninę Wójcik – greg. 4/30
             2.Za + Zofię, Władysława i Tadeusza Lubienieckich

WTOREK – 5 październik 2010 r.
    
6.30–Za + Olgierda Katowicz w 9 rocznicę śmierci i + Marię Piróg
8.00–Za + Stanisławę, Bronisława, Augustyna i Zdzisława
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 5/30
18.30–1.Intencja dziękczynna Anny i Wiesława za  wszelkie otrzymane
                w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
                MB Pocieszenia w 30 rocznicę ich ślubu        
              2.Za + Janinę i Mikołaja, Annę, Karola i Rozalię
              3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 5/30
              4.Za + Antoniego – greg. 5/30
            
ŚRODA – 6 październik 2010 r.
    
6.30–Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i zmarłych
           z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 6/30
9.00–W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.Intencja dziękczynna 9 Róży Niewiast za wszelkie otrzymane  łaski
             2.Za + rodziców: Jadwigę i Ludwika oraz za + brata Jana
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 6/30
             4.Za + Antoniego – greg. 6/30
    
CZWARTEK – 7 październik 2010 r.

6.30–W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00–Intencja dziękczynna za  wszelkie otrzymane za przyczyną św. Antoniego
     łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę
9.00–Za + Lesława Moryl – greg. 7/30            
18.30–1.O życie wieczne dla + rodziców: Danieli i Mieczysława Toczek
             2.Za + Karola i Marię
             3.Za + Antoninę Wójcik – greg. 7/30
             4.Za + Antoniego – greg. 7/30
            
PIĄTEK – 8 październik 2010 r.

6.30–O zdrowie i potrzebne łaski dla Jana
8.00–Intencja dziękczynna za  wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalsze
           błogosławieństwo Boże i opiekę dla Krystyny
9.00–1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Pocieszenia dla Zofii, Joanny,
              Stanisława, Alfreda i jego rodziny oraz o miłosierdzie Boże dla + Marii, Józefa,  
              Kazimierza i Zofii
            2.Za + Lesława Moryl – greg. 8/30            
18.30–1.Za + teściów: Bronisławę i Ludwika Dziuban
             2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 8/30
             3.Za + Antoniego – greg. 8/30
SOBOTA – 9 październik 2010 r.

6.30–O zdrowie dla rodziców, błogosławieństwo w podróży oraz szczęśliwe
           rozwiązanie dla córki, a także zdrowie dla matki i dziecka
8.00-Za + Roberta Basarab – prośba o życie wieczne w 1 rocznicę śmierci
9.00–1.Za + Lesława Moryl – greg. 9/30            
           2.Za + Wiktorię, Franciszka, Marię i Stefanię
18.30–1.Za + rodziców: Mariannę i Tadeusza Bodziak w rocznicę ich śmierci
             2.Za + Antoninę Wójcik – greg. 9/30
             3.Za + Antoniego – greg. 9/30

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 październik 2010 r.

6.45–O błogosławieństwo Boże i szczęśliwy poród dla Justyny a także o zdrowie dla
           matki i dziecka
8.00–Za + Lesława Moryl – greg. 10/30            
9.15–Intencja dziękczynna Magdaleny i Jerzego za  wszelkie otrzymane
           w małżeństwie łaski w 20 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo
           Boże i opiekę MB Pocieszenia dla całej rodziny       
10.30–Za + Józefa Boczara w 10 rocznice ślubu
12.00–Za Parafian              
15.00–Za + Antoninę Wójcik – greg. 10/30
19.00–Za + Antoniego – greg. 10/30