PONIEDZIAŁEK – 8 marca 2010 r.
    
6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 8/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 8/30
9.00– O miłosierdzie Boże dla + Kazimierza Kucharskiego            
18.30–1.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 8/30
             2.Za + Mateusza Bacior i Macieja Błażejowskigo
             3.Za + Mieczysława Kmita, Hartmana Freda i Piotra Nocuń

WTOREK – 9 marca 2010 r.
    
6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 9/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 9/30
9.00– Za + Antoninę i Feliksa Hujsak oraz Marię i Kazimierza Żytka
18.30–1.Za + Janinę Krajnik – intencja od sąsiadów z ul. Poprzecznej
             2.Za + Antoninę Haduch w 7 rocznicę śmierci
             3.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 9/30

ŚRODA – 10 marca 2010 r.
    
6.30–1.Za + Helenę Sieradzką w 10 rocznicę śmierci
           2.Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 10/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 10/30
9.00– W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
18.00–1.O błogosławieństwo Boże i opiekę MB. Pocieszenia  dla Mieczysława
                Łupińskiego w rocznicę urodzin
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 10/30

CZWARTEK – 11 marca 2010 r.

6.30– Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 11/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 11/30
9.00– Za + Katarzynę i Kazimierza
18.30–1.Za + Bronisławę i Macieja i zmarłych z rodziny Jaklików
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 11/30
             3.Za + Jerzego Strusia
                              
PIĄTEK – 12 marca 2010 r.

6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 12/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 12/30
9.00– Za + Piotra Zimoń w 2 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 12/30
             2.Za + Krystynę Rakoczy – Łuszczyńską w 5 rocznicę śmierci
             3.Za + rodziców: Józefę i Grzegorza i + braci: Kazimierza, Bronisława,
                Stanisława i Mariana Adamskich

SOBOTA – 13 marca 2010 r.

6.30– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 13/30             
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 13/30
9.00– 1.Za + Jadwigę i Michała oraz + Antoninę Fedak
            2.Za + Władysława w 7 rocznicę śmierci
18.30–1.Za + Włodzimierza Wdowiak
             2.Za + Salomeę Zielińską  – greg. 13/30
                
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 marca 2010 r.

6.45– Za + Weronikę i Józefa Witowskich – greg. 14/30
8.00– Za + Jadwigę Cecułę  – greg. 14/30
9.15– Za + Ryszarda Hess w 18 rocznicę śmierci oraz Stanisława i Stanisławę
10.30–Za + Józefa
12.00–Za Parafian      
15.00–Za + Piotra Mateja
19.00–Za + Salomeę Zielińską  – greg. 14/30