PONIEDZIAŁEK – 9 sierpnia 2010 r.
    
6.30–Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla Lidii
9.00–Za + Józefę Wojtasik – greg. 9/30.
18.30–1.Za + Lesława Wojnarowskiego w 7 rocznicę śmierci
             2.O miłosierdzie Boże dla + Stefanii Dżugan w 6 rocznicę śmierci
             3.Za + Kazimierę Pałys – intencja od 8 róży

WTOREK – 10 sierpnia 2010 r.
    
6.30–Prośba o zdrowie dla Marcina
9.00–Za + Józefę Wojtasik – greg. 10/30.
18.30–1.O miłosierdzie Boże dla + rodziców, teściowej, dziadków i zmarłych z rodziny
             2.Za + Tadeusza Nadaj w 1 rocznicę śmierci
             3.Za + Kazimierę Pałys – intencja od 8 róży
            
ŚRODA – 11 sierpnia  2010 r.
    
6.30–Za + Józefę Wojtasik (greg. 11/30)
9.00–1.W intencjach czcicieli Matki Bożej Pocieszenia
9.00-2.O zdrowie i spokojne życie dla Marii z okazji imienin  
18.30–Intencja dziękczynna za przeżyte 90 lat z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo
             Boże dla Janiny Dorotniak i całej rodziny  

CZWARTEK – 12 sierpnia 2010 r.

6.30–O łaskę nieba dla + rodziców: Helenę i Franciszka
9.00–Za + Józefę Wojtasik – greg. 12/30
18.30–O życie wieczne dla + Katarzyny

PIĄTEK – 13 sierpnia  2010 r.

6.30–Za ++ rodziców: Janinę, Wawrzyńca, Stefanię i Bolesława oraz + braci: Henryka
           i Janusza
9.00–Za + Józefę Wojtasik – greg. 13/30.
18.30–O miłosierdzie Boże dla Pauliny Tokarskiej w 7 rocznicę śmierci

SOBOTA – 14 sierpnia  2010 r.

6.30–Za + Albinę i Józefa
9.00–1.Za + Marię i Mariana
           2.Za + Józefę Wojtasik – greg. 14/30
18.30–Za + Helenę w 21 rocznicę śmierci

15 sierpnia 2010 r. – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

6.45–O miłosierdzie Boże dla + rodziców Melchiora w 19 rocznicę śmierci i Zofii
           w 5 rocznicę śmierci
8.00–Za + Józefę Wojtasik – greg. 15/30.                  
9.15–Za + Grzegorza Procyka w 9 rocznicę śmierci oraz za ++ w czyśćcu cierpiących
10.30–O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Marcinka
             w 8 rocznicę urodzin
12.00–Za parafian  
15.00–O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jerzego Fusów w 40 rocznicę ślubu
19.00–O życie wieczne dla + Marii Sysak