Chrystus ma wzrastac a ja mam się umniejszać – Uroczystość Narodzenia św.Jana Chrzciciela

Prostujcie Drogę Zbawicielowi to misja jaką powierzył Bóg temu, który był  bezpośrednim poprzednikiem Jezusa Chrystusa zapowiedzianego Mesjasza – Zbawiciela – Jan Chrzciciel. Jego to sam Bóg obdarzył także szczególną mocą głosu. Przepowiadania i wzywania do nawrócenia. A była to rola niebagatelna. Bóg jest Słowem. Słowem stwarza świat. Słowem Dekalogu — jak mieczem — kreśli granicę między dobrem i złem. Słowem prorockiego napomnienia burzy ludzkie knowania, a słowem pociechy budzi nadzieję.

24 czerwca 2010|