Nasza wspólnota klasztorna a zarazem też parafialna w dniach od 6 do 10 października br.  przeżywała czas wizytacji przeprowadzonej przez Asystenta Generalnego O. Jacka Ciupińskiego. Czas wizytacji rozpoczęliśmy w środę 6 października wieczorną wspólną modlitwą brewiarzową, w czasie której O. Wizytator przedstawił nam cel i charakter swojego przybycia odwołując się do odczytanego Słowa Bożego – bo to słowo powinno być podstawą naszych spotkań i rozmów a także refleksji. Jezus Chrystus wezwał apostołów, aby umacniali ludzi  w wierze i miłości wzajemnej, oraz by byli wytrwali w wypełnianiu swego posłannictwa. Takie świadectwo mają dawać duchowi synowie św. Franciszka we współczesnym świecie podejmując szereg prac o charakterze duszpasterskim nie gasząc ducha modlitwy. Urzędowe odwiedziny Ojca Wizytatora to  równocześnie braterska wizytacja wspólnoty klasztornej i parafialnej jak to podkreślił O. Jacek.