Dzień Świętości  Życia przypada on co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodom w całej Polsce towarzyszyły Marsze dla Życia, duchowa adopcja i modlitwa w intencji nienarodzonych, a także konferencje i otwarcie nowych "okien życia". Dzień Świętości Życia to również okazja do modlitwy zaangażowanych w obronę życia przy "oknach życia". Tego dnia zostały otwarte kolejne dwa – w Świdnicy i Kłodzku.Kościół wzywa rodziny i osoby samotne, a także organizacje rodzinne i wspólnoty katolickie, by w tym dniu zbierały się w domach i świątyniach na wspólnej modlitwie i dziękowały Bogu za dar życia.