Piękne życie to takie, które realizuje te plany. To wszystko, co określasz złym, jest dobre, jeśli otrzymujesz je z ręki Boga (por. Am 3,6; Syr 11,4). Prawdziwie mądrym jest ten, kto nie liczy na swe naturalne przymioty, ale jedynie na to, co podoba się Bogu. Jeśli, podobając się Bogu, nie podobasz się ludziom, nie ma powodu do smutku.Twoim jedynym obowiązkiem na tym świecie jest podobać się Bogu; wszystko inne to szaleństwo i próżność. "Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj" (Koh 12,13).Staraj się we wszystkim poznać, jaka jest wola Boża, abyś mógł podobać się Jemu (por. Kol 1,9-10; Ef 5,17). Pamiętaj jednak, że na nic się przyda poznanie woli Bożej, jeśli jej nie wprowadzisz w życie (por. Łk 12,47).Niech twą radością będzie pełnienie tej woli; niech ci ona towarzyszy przez cierpienia lub pociechy. Wartość twoich pragnień zależy od powiązania ich z wolą Bożą. Złóż całą swą wolę w słodką wolę Boga. Nie bój się chcieć tego, czego Bóg pragnie, nie sądź też, że nie jest Jego wolą to, co nie odpowiada twoim upodobaniom. Odpowiadaj do końca na zamiary, jakie Bóg ma wobec twej duszy. Jeśli naprawdę będziesz przejęty miłością Boga, nie będziesz pragnął niczego innego, jak tylko tego, czego On chce. Nie proś Boga o to, czego ty pragniesz, ale o to, czego On chce.