Doskonałym przykładem  prawdy ewangelicznej jest Maryja to stwierdzenie dalekie od jakiejkolwiek przesady, że to Bóg obala dumnych i możnych tego świata, a wywyższa pokornych (por. Łk 1, 52).Mała i prosta dziewczyna z Nazaretu stała się Królową świata!Kościół czci Maryję  jako Królową – przypomniał Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 22 sierpnia w Castel Gandolfo.Nawiązał w ten sposób do obchodzonego właśnie w tym dniu liturgicznego święta Maryi Królowej. Na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej zgromadziło się kilka tysięcy wiernych z Włoch i innych krajów, których Ojciec Święty pozdrowił w różnych językach po odmówieniu modlitwy i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego.