W niedzielę 6 czerwca br. poprzez fakt beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki Polska zyskuje jeszcze jednego – szczególnego patrona  – męczennika za wiarę."Jeśli mnie prześladowali to i was prześladować będą" – to słowa Chrystusa skierowane do Apostołów.Tak więc od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników. Na przestrzeni stuleci męczeństwo nie oznaczało jednak dla wierzących ani wyroku losu, który w pewnych okresach historycznych stawał się nieuchronny, ani też znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu by nie służyło. Rozumiane było natomiast jako ideał: najbardziej radykalna możliwość naśladowania Chrystusa.Męczeństwo jest najdoskonalszym wzorem świętości." Męczennicy są Kościołowi potrzebni, są świadkami, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść.