Różaniec misyjny pragnie nadać modlitwie charakter uniwersalny i dynamiczny, jaki posiadają wszystkie modlitwy Kościoła. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza modlitwa powinna wyjść poza krąg indywidualnych problemów osobistych i rodzinnych. Musimy otworzyć się na przygnębiającą rzeczywistość świata i przeżywać ją w duchu katolickim. Modlitwa różańcowa pomaga nam, uwrażliwionym na niepokoje, cierpienia i pragnienia każdego ludu i każdej rasy, przedstawiać je razem z Maryją Bogu.Zewnętrznie różaniec misyjny charakteryzuje się tym, że każdy z jego pięciu dziesiątków wyróżniony jest innym kolorem i każdy związany jest z modlitwą za inny kontynent.Minęło już ponad dwa tysiące lat od chwili, kiedy Chrystus przyszedł na świat jako człowiek, by ofiarować wszystkim ludziom dar zbawienia.Ale żyją jeszcze dzisiaj na świecie trzy miliardy ludzi, do których do tej pory nie dotarła Dobra Nowina. My, którzy poznaliśmy to przesłanie o zbawieniu, jesteśmy wezwani do dzielenia się nim ze wszystkimi.