Na pomoc ofiarom powodzi

Przez kraj przetoczyła się pierwsza fala powodzi a grozi następna. Sytuacja pogodowa w naszej ojczyźnie i regionie napawa wielu niepokojem. Takiej powodzi w Polsce na przestrzeni nawet wieków nie mieliśmy. Tragedia powodzi dotknęła szczególnie tych, których dorobek niejednokrotnie nawet całego życia jest zagrożony.Trzeba abyśmy w takiej sytuacji poczuli się solidarni z tymi, których żywioł dotknął najbardziej. W całej Polsce Caritas organizuje zbiórki rzeczowe i pieniężne na pomoc powodzianom. Potrzeby są ogromne. Znaczenie ma każdy wdowi grosz. Oni liczą na nas. Dary rzeczowe takie jak: odzież, obuwie, środki czystości, woda mineralna, czy szczelnie pakowana żywność zbierane są przez diecezjalne Caritas. Ich adresy znajdują na stronach internetowych poszczególnych archidiecezji i diecezji. W naszej parafii zbiórka na ten cel  miała miejsce w  niedzielę 30 maja br. Jak zwykle nie zabrakło serca i hojności albowiem na wspomniany cel zebrano pokaźną sumę 12.350 zł za co składamy naszym parafianom wyrazy szczególnej wdzięczności.

4 czerwca 2010|