Październik to miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Jest to miesiąc różańcowy. Modlitwa różańcowa jest rozważaniem najważniejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy od narodzin Pana Jezusa, przez życie i publiczną działalność, męczeńską Śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę Maryi i Jej Syna.Odmawiać różaniec – to kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.Odmawiając różaniec rozważamy z Maryją wydarzenia z ewangelii.W życiu ludzi zmagających się z grzechem,trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową.Jest to modlitwa, która przemienia świat,zwłaszcza gdy jest odmawiana we wspólnocie. Nasze rodziny, Ojczyzna,świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.Sługa Boży Jan Paweł II także bardzo mocno umiłował modlitwę różańcową. Podczas wypowiedzi w Radiu Watykańskim 1 października 1983 roku powiedział :„Odmawiajcie modlitwę gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawienia czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi przepełnione jest życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom."Zapraszamy więc każdego do uczestnictwa w Nabożeństwach Różańcowych, które w naszym kościele odprawiane są o godz. 18.00. Tych zaś, którzy z różnych przyczyn nie mogą w nich uczestniczyć zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w domowych wspólnotach.